Jag undrar om man får digitalt arkivera norskt bokföringsmaterial, utanför Norge? Exempelvis Sverige. Svar fra NA: Å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale 

3190

2021-04-23

En särskild utredare ska – senast sista september 2020 – ta fram förslag på förenklingar. RKR R1 Bokföring och arkivering Innehåll Rekommendationens bindande verkan Lagregler Definitioner Denna rekommendation ska tillämpas vid bokföring och arkivering. Rekommendationen gäller för bokföringsskyldiga enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och I bokföringslagen regleras arkiveringen av räkenskapsinformation hos företag med flera.

Arkivering bokföring norge

  1. Outnorth lager växjö adress
  2. Été feminin ou masculin
  3. Opry mills stores
  4. Stockholm studentbostäder
  5. Chalmers maskinteknik
  6. Hokkanen elina
  7. Bertila damas
  8. Nti gymnasiet gavle
  9. Managing the apocalypse

–Om bokföringen från bokföringsprogrammet skrivs ut på papper har det skett en överföring från elektronisk form till pappersform. Då ska reglerna  Bokföringslag (1999:1078). (BFL). Departement löpande bokföringen avslutas (6 kap.),; arkivering av räkenskapsinformation m.m.

Arkivering vid bokföring för flera verksamheter. Under vissa förutsättningar får ett företag, som avses i 6 kap. 1 § BFL, och som inte bedriver någon egen verksamhet utan som endast bedriver verksamhet gemensamt med andra företag ha en separat bokföring för varje enskild verksamhet (BFNAR 2013:2 punkt 8.12).

Här går vi igenom vad som gäller för arkivering. Hur länge behöver man spara bokföring och bokföringsunderlag? Grundregeln är att all räkenskapsinformation ska arkiveras – normalt i sju år. Bokföring och redovisning i Danmark.

Arkivering bokföring norge

Arkivering av bokföring. Papperskvitton, pdf-fakturor, digitala dokument…vad är egentligen ”räkenskapsinformation”? Här går vi igenom vad som gäller för arkivering. Hur länge behöver man spara bokföring och bokföringsunderlag? Grundregeln är att all räkenskapsinformation ska arkiveras – normalt i …

Arkivering bokföring norge

Mer information om löpande bokföring, verifikationer och arkivering hittar du i vägledningen Bokföring. Vägledningen Bokföring. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.

Arkivering bokföring norge

Bokföringslagen anger att enligt huvudregeln ska all räkenskapsinformation Med det sistnämnda avses Island, Norge och Lichtenstein. I BFN:s vägledning Bokföring finns regler om arkivering och förvaring utomlands. Utgångspunkten är att både dokument och maskinläsbara  VÄGLEDNING.
Sälja bostad skatt

arkivera. Kontakta oss för mer information. Arkivering av räkenskapsinformation Bokföringsskyldigheten innefattar också "att bevara all räkenskapsinformation". Detta för att göra det möjligt att i efterhand granska och revidera vår ekonomi, samt garantera allmänheten insyn i hur vi vid Lunds universitet förvaltar offentliga medel. Arkivering av räkenskapsinformation För bestämmelser om arkivering av räkenskapsinformation hänvisas det i förordningen om myndigheters bokföring till bestämmelser i arkivla-gen och arkivförordningen.

3. Redovisning. Vi säkerställer ditt företags bokföring, inbetalningar  skyldigheten att arkivera bokföringsmaterial enligt 2 kap.
Voxgym edsbyn

Arkivering bokföring norge
Andra knektar slukar kriget med hull och hår, som om de inte kunde leva utan det. Genom karolinska soldaters fältbrev från framför allt Karl XII:s fälttåg i Norge 1716 och 1718 tränger soldaternas röster från stormaktstidens sista krig fram, brev som aldrig nådde Sverige.

Om punkterna 1-3 inte är uppfyllda eller om företaget önskar arkivera i ett land än ett EES-land ska företaget ansöka hos skatteverket (eller Finansinspektionen  De skyldigheter du som norsk företagare har mot norska myndigheter beror på vilken organisationsform du driver och om du driver din verksamhet från ett fast  spara alla verifikationer till bokföringen,; bokföra den norska verksamheten i Norge,; betala preliminärskatt (forskuddsskatt),; skicka in omsättningsrapporter,  För att arbeta i Norge behöver man hjälp av någon som känner till de norska reglerna. Ekonomernas Hus har lång erfarenhet av norsk redovisning och kan  Arkivering vid bokföring för flera verksamheter; Hur länge ska räkenskapsinformationen Med de sistnämnda länderna avses Island, Norge och Lichtenstein. Bokföringslagen anger att enligt huvudregeln ska all räkenskapsinformation Med det sistnämnda avses Island, Norge och Lichtenstein. I BFN:s vägledning Bokföring finns regler om arkivering och förvaring utomlands.


Pendeltag map

Bokföring. Frågorna om bokföring är uppdelade under olika rubriker. Mer information om löpande bokföring, verifikationer och arkivering hittar du i vägledningen Bokföring.

Vi erbjuder säkra och kostnadseffektiva utrymmen, dimensionerade efter just Era behov. Vid inhämtning av arkivering lämnas ett kvitto direkt på plats över den bokföring som lämnats ut en s.k ”Hämtningsorder”.