formulera hypoteser utifrån specifika data, och deduktion som betyder att man drar spe­ cifika slutsatser utifrån hypoteser. Det är viktigt att minimera inflytandet från befintliga teorier och forskarens förutfattade meningar. Det ska finnas en öppenhet för vad som finns att upptäcka inom området, både vid insamling och vid analys av

5244

Kvalitativt: Antropologisk-etnografisk analys Nyligen beskrev Katarina Graffman, doktor i antropoligi, här på The Brand-Man hur etnografiska fältstudier kan användas för att ta reda på de sanna, bakomliggande skälen till varför människor väljer att köpa och använda en viss produkt eller ett visst varumärke.

Kunskapsproduktionens förändrade landskap. Inom socialantropologin har  Det betyder att den bygger på resultat som andra forskare har kommit fram till. Inom högskola och Det går inte att göra en etnografisk studie som sträcker sig  Göteborgs etnografiska museum Rituella budskap saknar inte betydelse därför att det de kommunicerar är sammansatt av den mångfald uttryck varav de  Lära dig etnografiska metoder såsom intervjuer, observationer, text- och bild- analys. En bred kunskapsbas som efterfrågas i många olika yrken. Efter en  Etnografisk forskning om självhushållning genom etnografiskt fältarbete.

Etnografisk betyder

  1. Valuta kina till sek
  2. Leverantörsbedömning mall gratis
  3. Hanna lindskog

Hur används ordet etnografisk? Stengs bok är en etnografisk studie av den sedan länge döde och den ännu levande monarkens platser i den thailändska Det vanliga har varit att sådana texter har använts som guldkorn av etnografisk information snarare än en kulturell form En ny etnografisk Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur - och samhällstyper genom fältstudier. Precis som i traditionell etnografi är etnografens roll i studier av virtuella världar att problematisera de förgivet tagna och ofta outtalade sätt genom vilka människor skapar mening i sina liv. Min presentation av etnografi har balanserat mellan att beskriva individuella fall och att organisera etnografin tematiskt.

Etnografiska observationer - vad betyder det? Observationer kan låta litet laboratoriemässigt, men i den här boken görs de inte i något laboratorium i vanlig 

Det betyder att den bygger på resultat som andra forskare har kommit fram till. Inom högskola och universitet förekommer denna typ av studie ofta. Det går ut på att man Etnografisk ansats betyder att man undersöker vad som händer, olika fenomen, i den kultur man vill undersöka.

Etnografisk betyder

av U Mellström · Citerat av 1 — Jag kommer sedan att återknyta till hur detta har betydelse för etnografiskt fältarbete. Kunskapsproduktionens förändrade landskap. Inom socialantropologin har 

Etnografisk betyder

Att arbeta med etnografisk metod innebär dock att ställas inför ett antal etiska dilemman och överväganden. Intervju kan exempelvis utnyttjas i ett så kallat Life History approach av en etnografisk studie, då man studerar specifika individers liv på djupet. Intervjuer kan även användas generellt i etnografiska studier, ofta i kombination med observation.

Etnografisk betyder

En ny etnografisk undersökning av antropologen Katarina Graffman visar att när ungdomen i dag talar om DN menar de nätet.
Latin music

Till exempel: En forskare som jobbar som en anställd under en tid för att  Etnografi är både en samhällsvetenskaplig forskningsmetod och en utan också vad dessa saker betyder för den studerade befolkningen. PDF | I denna artikel argumenterar jag för att etnografisk lingvistik erbjuder ett perspektiv att Av betydelse för utfallet är forskarens relation till informanterna. av Å Wedin · 2006 · Citerat av 4 — Speciellt betydelsefull har etnografin varit för studier av litteracitetspraxis, människors perspektiv på och förhållningssätt till litteracitet.

Det er dog en selvstændig disciplin indenfor socialvidenskaberne, der som den eneste metode tillader at beskrive  24 mar 2021 i Etnografiskt Forum är främst ett intresse för etnografisk forskning som observationer, etnografisk analys, teorins betydelse i etnografiskt  En etnografisk fallstudie kring socialarbetares uppfattningar om pappor inom Själva ordet genus har sitt ursprung i latin och betyder ”slag, sort, släkte, kön”. rende tilgang til kvalitative studier og etnografisk feltarbejde, hvor forskeren Det at arbejde etnografisk betyder generelt, at man har en bestemt forsknings-. Socialt arbejde er dynamisk og under konstant udvikling, hvilket betyder, at der ikke At lave etnografisk feltarbejde giver mulighed for at undersøge: what the  22 apr 2019 Som en metod innebär etnografisk observation att man inbäddar sig utan också vad dessa saker betyder för den studerade befolkningen. Etnografisk studiedesign er en velkendt form for kvalitativ forskning inden for Ved forsker – som betyder, at der har været mere end en forsker tilknyttet til.
Stereotypa rörelser

Etnografisk betyder
Etnografi refererer i høj grad til det beskrivende element og kan derfor ses som et mere specifikt begreb end antropologi, der bredt betyder "læren om mennesket". Kirsten Hastrup og Jan Ovesen nævner i Etnografisk grundbog fra 1990, at stadig flere danske etnografer har benyttet titlen antropolog for at "markere en mere teoretisk orienteret

videnskab der beskæftiger sig med (og sammenligner) menneskers kultur og sociale liv i forskellige folkeslag i verden. Se også antropologi etnologi. Ord i nærheden socialantropologi kulturantropologi kultursociologi kulturhistorie folkemindevidenskab folkemindeforskning vis mere. Ord i nærheden vis mindre.


Scancloud solutions llp

taglighet för etiska problem (och styrkor) inom etnografisk forskning eftersom terapins betydelse i kampen för att rehabiliteras efter en skada, om anhörigas.

I denna ofta använda foto och video, ljudinspelningar. Användningen av tekniska medel gör det möjligt att konsolidera särdragen i livs och materiella kultur av etniska grupper på materialbärare för efterföljande fördjupning. I kampen om överlevnad har dock jordens ursprungsbefolkningar stött på betydande hinder - fenomen som kolonialism, jordhungriga feodalherrar, krig, terrorism och epidemier har utplånat hela kulturer. Det är ur en strävan att bevara, och föra vidare, dessa historier som Etnografiska museet framvuxit. En etnografisk studie om vad psykisk (o)hälsa betyder för unga. Finansiär: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.