Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. Kunskapskrav Betyget E. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.

6961

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romska (romani 1 januari 2010 kom en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 

Innehåll Planering . 14/4. Introduktion minoritetsspråk. P.P Minoritetsspråk.

Utredande tal minoritetsspråk

  1. Brosk i örat
  2. Tv licens skatt när
  3. At capacity always sunny

Hur uppkom Meänkieli? Var Hur Meänkieli, eller tornedalsfinska, är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Tornedalingar är den officiella benämningen på meänkielitalande. De flesta bor i Tornedalen och Malmfälten. Utflyttning från Tornedalen under 1950-talet har lett till stora grupper med koppling till språket i … 2015-10-23 I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor. De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du).

Prövningsanvisningar (OBS! Anvisningarna ändrades 2020-12-15) Prövning i Svenska 2 Kurskod SVESVE02 Gymnasiepoäng 100 Valfritt läromedel som behandlar: referat- och citatteknik, utredande skrivande, muntligt anförande: argumenterande tal, litteraturhistoria, analys av skönlitteratur, språ

Anvisningarna ändrades 2020-12-15) Prövning i Svenska 2 Kurskod SVESVE02 Gymnasiepoäng 100 Valfritt läromedel som behandlar: referat- och citatteknik, utredande skrivande, muntligt anförande: argumenterande tal, litteraturhistoria, analys av skönlitteratur, språ Språkcentrum för nationella minoritetsspråk Slutredovisning av regeringsuppdrag Ku2015/02857/DISK, Ku2018/01455/DISK Isof: Dnr 17-19/1503 1 oktober 2019 En PM är i det här sammanhanget en sammanhängande utredande text med en inledande problemformulering, en utredning och en avslutning i form av en slutsats. Ett lämpligt omfång på din text är 500-700 ord. Del 2: Uppgiftsinstruktion. År 2000 fick Sverige fem minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib.

Utredande tal minoritetsspråk

I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor. De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du).

Utredande tal minoritetsspråk

Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly,  Sedan den 1 april 2000 finns i Sverige fem nationella minoritetsspråk: finska; samiska; meänkieli (tidigare kallat tornedalsfinska); jiddisch; romska  Meänkieli, eller tornedalsfinskan, är ett av Sveriges minoritetsspråk.

Utredande tal minoritetsspråk

Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Språk är människans främsta  126; Utredande tal 127; Samtala och diskutera 127; Kulturskillnader 128 232; Minoritetsspråk i Sverige 232; Populärmusik från Vittula 234; Under all romani  Förmåga att kommunicera i tal anpassa språket till ämne, syfte, situation och Instruktion Arbete: Muntlig utredande presentation – Jämförelse svenska språket  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,.
Trafikverket kundtjanst oppettider

2020-10-19 Debattera och argumentera om ett nytt minoritetsspråk.

Det är de språk i världen som klassas som akut utrotningshotade på språkuppslagsverket Ethnologues webbplats. Dessa språk talas av ett Torsdag: Beskrivning av arbetssätt: tema minoritetsspråk, gemensamt arbete med de texter som kommer att användas som källor i den utredande texten.
Synoptik kungsgatan 41 göteborg

Utredande tal minoritetsspråk
Ni ska sedan komma på en tes som kan passa för ert eget talmanus Alla språkliga variationer och minoritetsspråk borde ha samma status i Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp.

En utredande text om Sveriges minoritetsspråk, som redogör för vilka språken är samt anledningen till att de har valts ut. Vidare så diskuteras minoritetsspråkens roll i samhället och vikten av språk.


Social konsekvensanalys malmö

Alla texter är inlästa med autentiskt tal och textföljning, så att eleven kan läsa och lyssna på samma gång. Det finns Utredande tal. 248 Minoritetsspråk. 297.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk . Prop. 2008/09.158 s. 31, 63-64 .