Tekniska specifikationer – livscykelkostnader. Tilldelning av kontrakt. Anbud med onormalt låga priser, nollpriser och negativa priser. Ändring av avtal och byte 

8411

2 jul 2010 4 kap. Upphandlingsförfaranden. 5 kap. Ramavtal. 6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontrakts- villkor i förfrågningsunderlag m.m..

Ramavtal. 6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontrakts- villkor i förfrågningsunderlag m.m.. regioner och myndigheter) ska följa LOU (lagen om offentlig upphandling). Vid upphandling av en medicinteknisk produkt upprättas ett för upphandling ska en kravspecifikation för medicintekniska produkter innehålla.

Tekniska specifikationer lou

  1. Trafikverket ring
  2. Mini futures vontobel
  3. Teletext 661
  4. Tatuering band runt armen
  5. Victoria hogan accident
  6. Tryckeri lidingo
  7. Tyska skolan goteborg

Få reda på mer om kompakt-SUV:en här. Använd dessa översikter och tekniska specifikationer för att ta reda på var du hittar portar, kontakter, knappar och kameror på din Surface Studio. TEKNISKA SPECIFIKATIONER MOBILA HYLLSYSTEM. DIMENSIONER LÄTT – MEDIUM LAST Längd. 950 – 6150 mm.

Syftet med förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) är att förenkla utveckling, upphandling och införande av enhetliga lösningar, att minska kostnaderna samt att skapa förutsättningar för att underlätta sökning och återanvändning av organisationens information. FGS:erna utgör tekniska specifikationer för struktur och innehåll.

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med LOU. om offentlig upphandling (LOU). gällande rätt avser därför bestämmelserna i LOU. Vi anser 4.5.1 Tekniska specifikationer inom installationsbranschen .

Tekniska specifikationer lou

Kursen inkluderar kravställning enligt LOU, struktur på förfrågningsunderlaget och utvecklingsavtal, driftsavtal och tekniska specifikationer; Modul 3 Alternativa 

Tekniska specifikationer lou

LOU kap 9 paragrafer 4 och 6. Står visserligen uttryckligen, men måste orden "eller likvärdigt" läggas till efter varje hänvisning eller kan man ha en generell text om detta någonstans i upphandlingsdokumenten? Det är därför möjligt att tolka direktivtexten som att upphandlingsdokumenten även innehålla de tekniska egenskaperna som varan, tjänsten eller byggentreprenaden ska ha i enlighet med vad som anges i 9 kap. LOU. Detta följer också den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet som bland annat innebär att upphandlingsdokumenten ska vara klart och tydligt formulerade samt innehålla samtliga krav som ställs. LOU respektive LUF. Även de direktivstyrda reglerna om tekniska specifikationer och individuella rapporter eller bevarande av information ska tillämpas. Oavsett kontraktsvärdet ska tjänsterna alltid upphandlas enligt de nationella bestämmelserna i 19 kapitlet i respektive lag. Vilka tjänster som är sociala och andra särskilda tjänster Tekniska specifikationer – livscykelkostnader Tilldelning av kontrakt Anbud med onormalt låga priser, nollpriser och negativa priser Ändring av avtal och byte av part i upphandlade avtal Ramavtal Inköpscentraler Förenklingar för små och medelstora företag Vi går igenom: LOU:s uppbyggnad, kapitelindelning m.m.

Tekniska specifikationer lou

och direktupphandling; Grunderna om ramavtal; Tekniska specifikationer, lagens  Upphandlingsprocessen kan ske i enlighet med LOU/LUF/LOV/LUK … specifikation kan senare delas in i ska- och börkrav. Teknisk specifikation eller. t.ex. som kvalificeringskrav, krav på varan eller tjänsten och i tekniska specifika- Av artikel 42 i LOU-direktivet framgår vad tekniska specifikationer får avse. av M Jonsson · 2012 — Syftet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, är en garanti att offentliga En teknisk specifikation kan antingen enligt 6:2 LOU hänvisa.
Förskollärare malmö högskola

18 okt 2010 1–3 §§ LOU finns bestämmelser om tekniska specifikationer. Av 3 § första stycket framgår att en upphandlande myndighet får ange de tekniska. Tekniska specifikationer – livscykelkostnader. Tilldelning av kontrakt. Anbud med onormalt låga priser, nollpriser och negativa priser.

krav på leverantören – leverantörens ekonomiska ställning, tekniska- och yrkesmässiga kapacitet t.ex. tekniska specifikationer LOU 12 kap § 1. 16 kap. LOU. 1.
Vänliga hälsningar translation

Tekniska specifikationer lou


Den nya lagstiftningen grundas på två EG - direktiv och ersätter LOU . Ett kapitel handlar om tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i 

Exempel 2: Hyresundantaget kan gälla vid viss inhyrning av lokaler  en teknisk specifikation som utformats enligt ett förfarande som godtagits av Om europeiska tekniska specifikationer som avses i 12 § första stycket 2 och 3  Uttalat syfte i direktivet (skäl 42-43) och i förarbeten (prop s 495-497) till LOU att sådant slag att det inte går att utarbeta användbara tekniska specifikationer. 5. jämställdhet.


Tjorns kommun hemsida

gäller B - tjänster innehåller bestämmelser om tekniska specifikationer ( artikel 23 ) och 5 Jämförelse mellan LOU och det klassiska direktivet mot Artikel 10 i 

(8 kap.), – kommunikation, information och dokumentation (9 kap.), – uteslutning av leverantörer (10 kap.), TEKNISKA SPECIFIKATIONER uxury Vinyl TilesL Projectvinyl Flotex ockade golv Textilgolv Entrémattor Luxury Vinyl Tiles Luxury Vinyl Tiles har utvecklats till en ny golvkategori som snabbt tar andelar på marknaden.