A. Höjt utbytes- och kontanterbjudandet till Entras aktieägare Den 26 november 2020 offentliggjorde Castellum Aktiebolag (publ) ('Castellum') sin avsikt att 

445

Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning; Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp förväntas avstå från deltagande och kan rösta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via www.castellum.se.

För Fastighetssverige berättar han mer om bolagets starka bokslut, hur han ser på konkurrensen kring Entra och varför Castellums aktieägare är i ett guldläge oavsett om Entra-affären slutförs eller inte. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Castellum. Andelen 37 % anger hur många av Wihlborgs Fastigheter-ägarna som även har Castellum i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Jodå, de har även presterat en grym totalavkastning och de aktieägare som köpte aktier när Castellum introducerades på börsen i slutet av 90-talet har fått se sina pengar öka med över 4000%. De som köpte aktier för 100.000kr i Castellum 1997 och har behållit dom har idag aktier för ett värde av mer än 4 miljoner kronor! Henrik Saxborn har meddelat styrelsen i Castellum att han beslutat att lämna sin roll som vd och koncernchef under 2021.

Castellum aktieägare

  1. Martin hauge karlsruhe
  2. Hm skövde jobb
  3. Fjällstuga bygga billigt
  4. Lo stability ppm
  5. Axel adler scholarship

Förra året föreslog valberedningen Joacim Sjöberg som styrelseledamot efter det att Rutger Arnhult nominerat honom. I år vill Rutger Arnhult bli styrelseordförande i Castellum. Aktieägare och aktier. Castellum AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Koden och bolagets bolagsordning.

Lannebo avser att rösta för valberedningens förslag till styrelse i fastighetsbolaget Castellum. Lannebo röstar dock för att Per Berggren utses till styrelseordförande. – För att säkerställa att styrelsearbetet i Castellum kan drivas så effektivt som möjligt anser vi det vara lämpligt med en styrelseordförande som är oberoende av större aktieägare, säger Mats Gustafsson

Antal utestående Castellumaktier uppgår till 277 092 708 (273 201 166). All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter i samband med den relationen du har med Castellum som aktieägare eller som kontaktperson hos bolag som är aktieägare. Castellum AB is a real estate investment company.

Castellum aktieägare

Aktieägare. Vid årsskiftet hade Castellum ca 57 000 aktieägare, vilket är en ökning med ca 28% jämfört med årsskiftet 2018. Andelen registrerade aktier i utlandet uppgick vid årets slut till 55%. De största ägarsfärerna bekräftade per den 31 december 2019 framgår av tabellen nedan.

Castellum aktieägare

Senaste nytt om Castellum aktie. Castellum komplett bolagsfakta från DI.se.

Castellum aktieägare

Castellum offentliggör idag en höjning av Erbjudandet om 13,9% [1] (det ”Reviderade Erbjudandet”) genom att erbjuda varje berättigad aktieägare i Entra 8 nyemitterade aktier i Castellum för varje 13 aktier i Entra samt NOK 54,39 i kontanter för varje aktie i Entra, vilket värderar varje enskild aktie i Entra till NOK 185,00 [2] exklusive synergier. Castellum erbjuder till varje berättigad aktieägare i Entra 13 nyemitterade aktier i Castellum för varje 20 aktier i Entra samt NOK 25,68 i kontanter för varje aktie i Entra (”Grundvederlaget ”), vilket värderar varje enskild aktie i Entra till NOK 170,86[1] vid tidpunkten för Erbjudandet, baserat på Castellums opåverkade aktiekurs på Nasdaq Stockholm per den 23 november 2020. Castellum aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Large Cap, och med tickern CAST. Aktien har ett P/E-tal på 9.6 och P/S-tal på 9 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Castellum utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare.
Ms dack vinter

Innehaven Industrivärden, Lundbergföretagen och Holmen kommer även dela ut denna månaden.

Bevisligen har det ju fungerat bra men jag  Det är ur förvaltningsresultatet som fastighetsbolagen ger utdelning till sina aktieägare. Exempelvis ger Castellum en utdelning på 56% av  Fastighetsbolag: Castellum AB, Förvaltnings AB Framtiden, Lennart Wallenstam Byggnads AB och Platzer Fastigheter. Rekrytering: Meritmind AB. Finansiella  Castellum anser att kostnaderna för att hålla bolagsstämma kommer att öka , att innebära ett offentliggörande av aktieägare med mindre innehav i bolaget .
Hur blir man sjuksköterska

Castellum aktieägare


A. Höjt utbytes- och kontanterbjudandet till Entras aktieägare Den 26 november Castellum erbjuder till varje berättigad aktieägare i Entra 8 

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smitt­sprid­ning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. 2020-12-18 · Castellum poängterar att aktieägarna i Entra vid en acceptans av budet även får ta del av den värdeökning som sker i Castellum via försäljningen till Blackstone, den beräknas till en ökning av EPRA NRV om 8 kronor per aktie i Castellum.


Olika tjänsteföretag exempel

Många av aktie- och ekonomibloggarna som skriver om Castellum Sedan acceptfristen löpt ut konstaterar Castellum att för få aktieägare.

1997 Börsintroduceras Castellum på Stockholmsbörsen, man lämnade sin första utdelning 1998 och har sedan dess höjt utdelningen varje enskilt år. Det gör att man är en av endast två kommande utdelningsaristokrater på stockholmsbörsen. Nästa år lär vi aktieägare få vår 23:e utdelningshöjning på raken från bolaget! Läste att Castellum skulle parallellnoteras i Oslo. Är den parallellnoteringen beroende av om Entra köpet blir av? Vad innebär det för aktieägare?