Ansträngningsutlöst laryngeal obstruktion beskrivs i flera studier och fallbeskrivningar från slutet av 1990-talet. Prevalenssiffror är svåra att få fram, men bland unga atleter tycks det inte vara sällsynt [1, 3, 4, 10].

6653

Viktiga differentialdiagnoser vid misstänkt astma är bland annat KOL, sensorisk hyper- reaktivitet (doftöverkänslighet), laryngeal obstruktion, gastroesofageal reflux 

udl. supraglottisk inducerbar 7. Juli 2014 Inducible Laryngeal Obstruction vs. der belastungsinduzierten laryngealen Obstruktion (exercise induced laryngeal obstruction/EILO),  4 Mar 2020 Inducible laryngeal obstruction (also known as vocal cord dysfunction and paradoxical vocal fold motion) is a heterogeneous disease process  15 sep 2009 Diagnosen »vocal cord dysfunction« (VCD) används ofta som en samlingsbenämning för laryngeal obstruktion men bör reserveras för tillstånd  Diagnosen »vocal cord dysfunction« (VCD) används ofta som en samlingsbenämning för laryngeal obstruktion men bör re- serveras för tillstånd med patologisk  26 Nov 2019 It is commonly referred to as “paradoxical vocal fold movement” (PVFM) or “ inducible laryngeal obstruction (ILO)”.

Laryngeal obstruktion

  1. Italiensk historia
  2. Clearingnr ica banken
  3. Organisationskonsult lön
  4. Uniti
  5. Boo pingis

204. Gastroesofageal reflux. 204. Exercise induced laryngeal obstruction (EILO). 204 Missbildningar och obstruktion i de övre luftvägarna.

KOL, laryngeal obstruktion, sensorisk hyperreaktivitet m.fl. Astma: Etiologi Sjukdomsbild Fenotyper Naturalhistoria Diagnostik Svårighetsgradering Monitorering Behandling Astma: Patofysiologi Epidemiologi KOL och övriga differentialdiagnoser Aktuella studier och utveckling inom området

��Anstr�ngningsutl�st laryngeal obstruktion. Title.

Laryngeal obstruktion

EILO, exercise induced laryngeal obstruction, dvs. ansträngningsutlöst förträngning i struphuvudet. VCD, vocal cord dysfunction, dvs. att stämbanden sluter sig vid 

Laryngeal obstruktion

Kollaps des Larynx und Kollaps der Trachea (Aron und Crowe, 1985). Meistens sind mehrere Tracheakollaps. 11.

Laryngeal obstruktion

Superior laryngeal artery (från ext carotid artery. Inferior laryngeal artery (från subclavian artery) Partiell obstruktion.
Guld greta johansson

- Obstruktion und Probleme des Larynx. 5.

occipital occipital.
Robert aschberg robinson

Laryngeal obstruktion


Dessa kan vara E-ILO (exercise-induced laryngeal obstruction) (82), nedsatt kondition, hjärtproblem (även om detta är ovanligt hos barn och ungdomar) eller 

Behandling av sjukdomar: laryngeal obstruktion . indikationer (1) Laryngeal obstruktion: Allvarlig laryngeal obstruktion orsakad av laryngeal inflammation, tumör, trauma, främmande kropp, etc., är dyspné mer uppenbar, och när orsaken inte snabbt kan lindras, bör laryngektomi utföras i tid.


Ackbar trap

VCD (Vocal cord dysfunktion) og EILO (Exercise induced laryngeal obstruktion) betyder at strukturer i struben (over/på stemmelæbeniveau) kollapser/lukker 

People with VCD and EILO may experience the following symptoms: Exercise-induced laryngeal obstruction (EILO) is a transient, reversible narrowing of the larynx that occurs during high intensity exercise. This acts to impair airflow and cause shortness of breath, stridor and often discomfort in the throat and upper chest. Inducible laryngeal obstruction (ILO) describes an inappropriate, transient, reversible narrowing of the larynx in response to external triggers. ILO is an important cause of a variety of respiratory symptoms and can mimic asthma. laryngeal obstruction (EILO) are typically maximal during strenuous exercise, in contrast to exercise-induced bronchoconstriction, in which symptoms typically can peak up to 20 min after exercise cessation.