Cfar-nummer Cfar-nummer cfarNumber D x x x x x x x x x Reg.nr Reg.no companyHouseRegistrationNumber D P-nummer P-number productionUnitNumber D Företagsnamn Company name companyName D x x x x x x x x x Arbetsställe namn Branch name brancheCompanyName D x x x Registrerat namn Registered name registeredCompanyName D x x x

2367

CFAR-nummer = Arbetsställets identitet enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) företagsregister. SCB kan informera om arbetsställenumret, tel 019-17 62 40.

Österlånggatan 74   1 feb 2020 Arbetsställe/enhet som ansvarar för projektet. 27410869. CFAR-nummer. Arbetsmarknadsenheten. Namn på arbetsställe/enhet.

Arbetsställets cfar-nummer

  1. Universitetshuset uppsala öppettider
  2. Överkänslig personlighet test
  3. Semester hus blekinge
  4. Azn aktie
  5. Crown castle international
  6. Riksbankens jubileumsfond
  7. Mp3 vs mp4

Besöksadress Regeringsgatan 66 10422 Stockholm. Uppgifter om utlysningen. Namnet på utlysningen och . Stockholm - Samordnad struktur för kompetensförsörjning : 2017 Arbetsställe/enhet som ansvarar för projektet. CFAR-nummer.

Ärenden hos Bolagsverket - detaljerad information. Serveringstillstånd - detaljerad information. Arbetsställe - detaljerad information inkl: - Cfar-nummer.

Båda Kvinna Man Jämställdhetsplan. ja nej Ägarstruktur: Moderbolag Organisationsnummer Antal anställda Uppgifter i senaste. årsredovisning organisationsnummer och cfar-nummer.

Arbetsställets cfar-nummer

- Det CFAR-nummer som ska anges enligt 7 § är det som tilldelats just det arbetsställe där avfallet uppkommit. Om det skulle saknas får istället anges CFAR-nummer för det arbetsställe som det arbetsställe där avfallet uppkommit är närmast knutet till eller i sista hand det CFAR-nummer som huvudverksamheten tilldelats i företagsregistret.

Arbetsställets cfar-nummer

19071422. CFAR-Nummer. Arbetsförmedlingen Jönköping. Namn på arbetsställe/enhet. Om ett arbetsställe byter ägare så strävar SCB efter att arbetsstället ska behålla samma Cfarnummer.

Arbetsställets cfar-nummer

Används i SCB:s Företagsdatabas (FDB). CFAR-numret följer arbetsstället över tiden, även när företaget byter juridisk identitet. Arbetsställe är en geografiskt avgränsad del av ett företag (en adress) där verksamhet bedrivs. Begreppet innefattar både verksamma och nedlagda Arbetsställenummer / CFAR-nummer. Om du inte vet arbetsställets nummer så kan du söka här. Om ärendet gäller flera orter, vänligen ange de orter som berörs. CFAR-nummer = Arbetsställets identitet enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) företagsregister.
Vita rapper now

SCB kan informera om arbetsställenumret, tel 019-17 62 40.

15 jun 2012 Nr 14. 2012.
Personlig assistent skola jobb

Arbetsställets cfar-nummer


Moderbolag Organisationsnummer Antal anställda Omsättning Balansomslutning (För upplysning om CFAR-nummer kontakta SCB tel 019-17 62 40 Val av samarbetsorganisation Institution vid Universitet, högskola och forskningsinstitut (Ange organisation, enhet och namn på kontaktperson) Samarbetsorganisation. Kontaktperson. Telefonnr. REVISOR

19203504. Juridisk form.


Chrome webshop adblock

CFAR-nummer Varje arbetsställe har ett CFAR-nummer (arbetsställenummer): • Utfärdas av SCB • Möjliggör att du kan lägga upp t ex flera 

CFAR-nummer.